Telefon:GSM: 031/704-202
 

ZHR


Zdravstveno higienski režim

V okviru zdravstveno higienskega režima skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok v notranjem in zunanjem okolju. V tem sklopu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil, kar je stalnica življenja in dela v vrtcu. Z vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi, informiranjem in sodelovanjem tako vsi udeleženi prispevamo k oblikovanju načel zdravega življenjskega stila, ohranjanju in krepitvi zdravja.

Ob izrednih stanjih, ko je potrebno, da se zdravje otrok zavaruje, vse udeležene seznanjamo z izvajanjem ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM VRTCA FRAM Preprečujmo širjenje naravnih bolezni – priporočila za starše


Nasveti za starše – KAKO POSKRBIMO ZASE IN ZA SVOJE OTROKE


TUDI OTROCI SO Z NAMI – zgibanka