ZDRAVJE OTROK

Spoštovani starši, v vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok ne sodi v vrtec, pa ne le zato, ker lahko širi bolezen in okuži svoje vrstnike, ampak predvsem zato, ker potrebuje bližino staršev, počitek, nego in mir.

S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Starši ste tisti, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste …). Ob pojavu nalezljivih bolezni obveščamo pristojne zdravstvene službe in starše ter izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti težko udeležuje aktivnosti v vrtcu.
Strokovne smernice – otrok z nalezljivo boleznijo oziroma okužbo – tabela

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih

 Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše

Kako se znebiti nadležnih ušiZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM

V okviru zdravstveno higienskega režima skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok v notranjem in zunanjem okolju. V tem sklopu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil, kar je stalnica življenja in dela v vrtcu. Z vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi, informiranjem in sodelovanjem tako vsi udeleženi prispevamo k oblikovanju načel zdravega življenjskega stila, ohranjanju in krepitvi zdravja.

Ob izrednih stanjih, ko je potrebno, da se zdravje otrok zavaruje, vse udeležene seznanjamo z izvajanjem ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM VRTCA FRAM