Kaj bomo danes jedli?
DIETE IN ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROK

Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Prehrana mora otroku ne glede na vse zagotoviti nemoten telesni in duševni razvoj. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

V Vrtcu Fram pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila). Priporočamo da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju mesec pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi določena posebna živila, odvisno od diete. Če pride do sprememb v izvajanju diete, je potrebno spremembo pisno javiti.

Starši so dolžni vsako spremembo dietne prehrane sproti javljati vzgojiteljici, ki prenese informacije organizatorki prehrane Nastji Habjanič ( nastja.habjanic@os-fram.si ).

V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje z organizatorko prehrane in osebjem kuhinje.

DOLŽNOSTI STARŠEV :

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra,
  • za vsako novo šolsko leto je potrebno prinesti novo zdravniško potrdilo,
  • pisno javljati spremembe v izvajanju diete,
  • javljati odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javljati odsotnost otroka z dieto dan pred predvideno odsotnostjo ali pa najkasneje do 7.30 ure na dan odsotnosti v kuhinjo vrtca in sicer na tel. št. 02/ 63 00 341.

Zdrava prehrana v predšolskem obdobju

(namenjeno staršem otrok v vrtcih)