Telefon:GSM: 031/704-202
 

Programi


Dnevni program


Traja od 6 do 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.Dodatne dejavnosti


V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. Ceno dejavnosti starši plačajo izvajalcu. Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca v popoldanskem času (izjema so plavalni tečaj, smučarski tečaj, lutkovni abonma in predstave v SNG, ki potekajo v dopoldanskem času).

V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov, pripravimo urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti. Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec, izvajalec jih preda staršem.

Te dejavnosti so:

 • smučarski tečaj (Smučarska šola Ilke Štuhec)
 • tečaj rolanja (Svizec)
 • plavalni tečaj za predšolske otroke ŠD Ruše (financirano s strani Občine Rače-Fram)
 • tečaj tujega jezika (Jump in English)
This image has an empty alt attribute; its file name is ilka-štuhec.jpg
 • mali pohodnik (PD Fram)
 • baletna pravljica
 • Brihtne glavce (Modra delavnica)
 • naravoslovni abonma (Modra delavnica)
 • lutkovni abonma – LGM
 • poletni tabor (PD Fram)
 • Slovensko narodno gledališče (otroške in mladinske predstave)
Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in so odvisne od interesa otrok in trajajo daljši ali krajši čas. Za dvig kakovosti izvajanja posamezne dejavnosti, kot pomoč pri načrtovanju ali izvajanju, pa vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

Izvajajo se ob upoštevanju starosti in interesa otrok.

Obogatitvene dejavnosti v okviru vrtca, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji:

 • pevski zbor
 • folklora
 • program Mali sonček
 • pravljične urice
 • predopismenjevanje
 • gledališka umetnost
 • gibalne urice
 • šiviljski krožek
 • likovni krožek
 • mali turisti

Praznovanja in prireditve, ki potekajo v okviru vzgojnega dela med šolskim letom:

 • Beri mi in se pogovarjaj z mano (Palček Bralček)
 • praznovanje jeseni  (obisk Tetke Jeseni)
 • teden otroka (tema: Skupaj se imamo dobro!)
 • kostanjev piknik
 • tradicionalni slovenski zajtrk
 • veseli december
 • norčavi pust, pustovanje
 • pomladna srečanja
 • športni dopoldnevi ali popoldnevi
 • zaključek šolskega leta