Telefon:GSM: 031/704-202
 

Programi


Dnevni program


Traja od 6 do 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.Dodatne dejavnosti


V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. Ceno dejavnosti starši plačajo izvajalcu. Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca v popoldanskem času (izjema so plavalni tečaj, smučarski tečaj, lutkovni abonma in predstave v SNG, ki potekajo v dopoldanskem času).

V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov, pripravimo urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti. Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec, izvajalec jih preda staršem.

Te dejavnosti so:

 • smučarski tečaj (Smučarska šola Ilke Štuhec)
 • tečaj rolanja (Svizec)
 • plavalni tečaj za predšolske otroke ŠD Ruše (financirano s strani Občine Rače-Fram)
 • popoldanska telovadba za otroke (Svizec)
 • tečaj tujega jezika (Jump in English)
 • mali pohodnik (PD Fram)
 • baletna pravljica
 • klasični balet – Glasbena in baletna šola Anton Martin Slomšek
 • Brihtne glavce (Modra delavnica)
 • naravoslovni abonma (Modra delavnica)
 • lutkovni abonma – LGM
 • Muziklub – zasebna glasbena šola
 • poletni tabor (PD Fram)
 • glasbene urice Edgar Willems
 • Slovensko narodno gledališče (otroške in mladinske predstave)


Obogatitvene dejavnosti


Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in so odvisne od interesa otrok in trajajo daljši ali krajši čas. Za dvig kakovosti izvajanja posamezne dejavnosti, kot pomoč pri načrtovanju ali izvajanju, pa vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

Izvajajo se ob upoštevanju starosti in interesa otrok.

Obogatitvene dejavnosti v okviru vrtca, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji:

 • pevski zbor
 • plesna umetnost
 • program Mali sonček
 • pravljične urice
 • predopismenjevanje
 • mali vrtnarček
 • gledališka umetnost

Praznovanja in prireditve, ki potekajo v okviru vzgojnega dela med šolskim letom:

 • Beri mi in se pogovarjaj z mano (Palček Bralček)
 • praznovanje jeseni  (obisk Tetke Jeseni)
 • teden otroka (tema: Odgovor je pogovor)
 • tradicionalni slovenski zajtrk
 • veseli december
 • norčavi pust, pustovanje
 • pomladna srečanja
 • športni dopoldnevi ali popoldnevi
 • zaključek šolskega leta