Telefon:GSM: 031/704-202
 

Sklad vrtca

 

ZLOŽENKA – VRTČEVSKI SKLAD VRTCA FRAM 2018-19

Pravilnik vrtčevskega sklada

 

Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nam pomagate.