Telefon:GSM: 031/704-202
 

Sklad vrtca

 

 

ZLOŽENKA – VRTČEVSKI SKLAD VRTCA FRAM 2022-23

Pravilnik vrtčevskega sklada

 

Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nam pomagate.