Telefon:GSM: 031/704-202
 

Projekti


Projekti, ki jih izvajamo so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki, nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje skupne projekte v sodelovanju z zunanjimi institucijami:
MREŽA GOZDNIH VRTCEV

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.MEDI MEDO

Projekt Medimedo je namenjen otrokom, ki se prav tako srečujejo z zdravniškim poklicem. Ker ta srečanja po navadi niso najbolj prijetna, je cilj projekta zmanjševanje strahu pri otrocih, ki jih navadno bele halje in zdravniški instrumenti strašijo.

Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi.TURIZEM IN VRTEC

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Letošnja rdeča nit projekta je MOJ KRAJ MOJ “CHEF”.PUNČKA IZ CUNJ

Punčka iz cunj je UNICEF-ov projekt, ki se izvaja že deset let in je izredno priljubljen med vsemi generacijami. Več o projektu si preberete na naslednji povezavi.VARNO S SONCEM

S preventivnim programom Varno s soncem se že vrsto let opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Program je namenjen predšolskim otrokom, šolarjem in seveda staršem. Osrednja aktivnost programa VARNO S SONCEM je seznanjanje otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Več informacij o programu najdete na naslednji povezavi.ZDRAVJE V VRTCU

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega.

Več informacij o programu najdete na naslednji povezavi. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. MALI SONČEK

MALI SONČEK – gibanje je naše zdravje

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

  • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.