1. ORGANIZACIJA VRTCA IN POSLOVNI ČAS
 • Vrtec posluje od 6.00 ure do 16. 30 ure.
 • Vrtec ima možnost v soglasju z ustanoviteljem spremeniti čas poslovanja, ki izhaja iz objektivnih potreb staršev in vrtca.
 • Priporočamo, da se otroka pripelje v vrtec vsak dan do osme ure, ko pričnemo z zajtrkom. Najkasneje do 8.00 ure javite odsotnost otroka.
2. PROGRAMI V VRTCU
 • Dnevni program 6-9 ur; poldnevni program 4-6 ur.
 • Otroci lahko, skladno s prvo alinejo 14. Člena Zakona o vrtcu, v vrtcu preživijo največ 9 ur dnevno v času uradnega delovnika. Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.
3. VAROVANJE IN NADZOR VSTOPANJA V VRTEC
 • Otrok naj prihaja v vrtec v spremstvu odraslega.
 • Ob prihodu v vrtec starši otroka vedno predate odgovorni osebi v skupini. Po otroka prihajajte pravočasno. Zamudnina se obračunava dodatno.
 • Starši izostanek otroka sporočite sproti (osebno ali po telefonu).
 • Vrata vrtca so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 8.00 ure do 12.00 ure in med časom počitka.  V tem času se v vrtec vstopa s pomočjo domofona. Vhodna vrata v vrtcu morajo biti vedno zaprta tako, da otrokom ni omogočen samostojen izhod iz vrtca (odgovornost strokovnih delavcev).
4. VARNOST OTROK
 • Otroci naj ne prinašajo v vrtec nakita, drobnih predmetov, ostrih predmetov ipd.,  ker so lahko nevarni (verižice, prstani, uhani, zapestnice, trdi bomboni, razne kroglice…).
 • Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih in drobnih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
 • Otroci v vrtec ne prinašajo hrane (pecivo, bonboni, čokolade…). Žvečilke niso dovoljene.
 • Bolan otrok naj ostane doma.
 • Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa tista, ki jih predpiše zdravnik v primeru kroničnih bolezni, alergij, itd…
 • V primeru obolenja otroka z nalezljivo boleznijo je starš dolžan obvestiti vrtec o vrsti nalezljive bolezni otroka.
 • O morebitnih poškodbah in bolezni otroka vas obvestimo po telefonu.
 • Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (91. člen ZPVZ) morajo otroci na poti v vrtec imeti spremstvo polnoletne osebe. Izjemoma  so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 14 let, če to dovolijo starši. Svoje dovoljenje posredujejo v pisni obliki.
 • Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači, zajčki…).
 • Starše prosimo za ažurno posredovanje sprememb osebnih podatkov (točen naslov in telefonska številka),  ki nam bodo koristili ob nujnih klicih ( nezgoda otroka, bolezen… ).
5. UREJENOST GARDEROBNIH PROSTOROV
 • V vrtcu hodimo v čistih copatih. Starši uporabljajo zaščitno obuvalo (čez čevlje) od garderobe do igralnice oz. se sezujejo.
 • Otroci naj imajo v garderobah označena rezervna oblačila
6. PRISOTNOST OTROK IN ODRASLIH V VRTCU
 • V vrtcu so lahko le otroci, njihovi starši ali zakoniti skrbniki, oziroma spremljevalci, zaposleni ter priložnostni obiskovalci.
 • Priložnostne obiskovalce sprejme pedagoška vodja vrtca.
 • Starši imate možnost uvajanja otroka v oddelek po predhodnem dogovoru s strokovno delavko.
7. NAMEMBNOST PROSTOROV V VRTCU
 • Igralnice so namenjene otrokom in strokovnim delavcem. Vstopanje in zadrževanje staršev in drugih spremljevalcev v igralnicah je v skladu s 3.3 členom/odstavkom Kurikula za vrtce.
 • Izjeme so: privajanje novincev, delavnice za otroke in starše, roditeljski sestanki, pogovorne ure.
 • Kuhinja: Vstop staršem in drugim zunanjim obiskovalcem ni dovoljen, strokovnim delavcem pa le ob prevzemu obrokov v razdelilni kuhinji.
8. SODELOVANJE S STARŠI 
 • Starši sodelujejo na pogovornih urah, prireditvah, delavnicah, srečanjih, roditeljskih sestankih in priložnostnih pogovorih, delovnih akcijah ter v Svetu staršev.
9. NAČIN INFORMIRANJA STARŠEV 
 •  Publikacija vrtca, zloženke, vabila, plakati, spletna stran vrtca.
 • Informacije so na oglasnih deskah (skupne informacije) in na določenem mestu pred igralnico (informacije v zvezi z oddelkom).
10. KDAJ LAHKO SPREJEM OTROKA V VRTEC OSEBJE ZAVRNE? 
 • Kadar ima otrok vročino, izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki insektov, alergijskih izpuščajev,…), gnojno vnete oči; uši; driska (vodeno blato več kot dvakrat dnevno, primes sluzi ali krvi); težko dihanje; bruhanje –več kot dvakrat v 24 urah, razen  kadar  to ni povezano z okužbo. Antibiotikov ne dajemo otrokom.
11. SKRB ZA ČISTO OKOLJE 
 • Otroci, zaposleni v vrtcu in ostali uporabniki smo dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja za vse prostore, ki pripadajo vrtcu in zunanje površine. Odpadke je potrebno sortirano  odlagati v koše za smeti.
12. KRŠITVE PRAVIL HIŠNEGA REDA 
 • Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog (npr. uporabniki – najemniki prostorov ali drugih nepremičnin v vrtcu) smo se dolžni držati pravil HIŠNEGA REDA. V primeru kršitve pravil hišnega reda bomo dolžni ukrepati v skladu z veljavno delovno in drugo zakonodajo.

Trudimo se, da opravičimo zaupanje staršev ter poskrbimo za srečno in varno bivanje vaših/naših otrok.

EMA MAVER, ravnateljica