ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI

Radovednost pomeni zanimanje za različne stvari. Vodi nas k odkrivanju sveta okoli nas in raziskovanju znanja. Ko smo radovedni, se »aktiviramo« in začnemo raziskovati tisto, kar nas zanima. Z radovednostjo napredujemo, prihajamo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj.
Otroci kažejo radovednost s spraševanjem ter željo po odkrivanju nečesa novega. Otroci so radovedni do vsega, kar počnejo, kar opazujejo. Skozi igrivo raziskovanje zadovoljijo svojo radovednost in jo na ta način razvijajo. Otroci niso zaznamovani s predsodki, domnevami ali zgodovinskim okvirom, ki lahko razblini to, kar opazujejo in spoznavajo. Radovednost pomaga otrokom odkrivati in razumeti svet.
Najpogostejše otroško vprašanje je “zakaj”, odgovor pa se najpogosteje začne z “zato”. In zato tudi takšen naslov letošnje osrednje teme.

“Brez radovednosti človeštvo ne bi preživelo. Radovednost rodi ustvarjalnost, ta pa naprej inovativnost in podjetništvo. Vendar to ne gre čisto samo od sebe. Potrebno je vlagati energijo, ki se ji reče: »USTVARJANJE VARNEGA OKOLJA ZA DELANJE NAPAK«! Lastne napake so najboljša šola. Na lastnih napakah se učimo. Na lastnih – ne na tujih. Zato je tako pomembno, da napake dopuščamo, jih nagrajujemo in nikakor ne kaznujemo. Dopuščanje napak pomeni spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in učenja. Kaznovanje napak pomeni ubijanje radovednosti. Einstein je dejal: »Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni ustvaril ničesar novega.”

Miha Kos, ambasador Tedna otroka 2023 o radovednosti

Teden otroka v Vrtcu Fram

  • 2.10. 2023 Zaplešimo v teden – plesno dopoldne
  • 3.10. 2023 Pravljična urica in ustvarjalna delavnica (pravljičarka Metka na obisku) / Izlet v ZOO Ljubljana
  • 4.10. 2023 Lutkovna predstava “Majhen pa kaj”Lutkovna skupina Pika-Poka
  • 5.10. 2023 Ekperimenti – Zakaji in Zatoji / Kmet za en dan – Obisk kmetije Kovačnik
  • 6.10. 2023 Tečem v jesen – Jesenski kros

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. Temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.