Za otroka in morda tudi za vas se odpirajo vrata v novi svet, ki ga bo vsak različno sprejemal, doživljal in se na to odzval. Vsem želimo, da bi bil prehod iz znanega okolja v vrtec čim manj stresen in da bo prilagajanje na novo okolje čim krajše.

KAKO LAHKO POMAGATE OTROKU:

Pogovorite se z vzgojiteljico o vašem otroku (ali je že bil v varstvu, kako se otrok potolaži in uspava, kakšen ritem prehranjevanja in spanja ima, kaj rad je, kaj se najraje igra,…).
Dogovorite se z vzgojiteljico, kako boste uvajali otroka v vrtec (kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino, kako boste otroka postopno vključevali in podaljševali njegovo samostojno bivanje v vrtcu, kako se boste poslovili od otroka ter kakšna je vaša vloga, ko ste z otrokom v skupini).
Tako boste strokovnima delavkama pomagali, da bosta vašemu otroku omogočili prijetno bivanje v vrtcu. Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem. Vstop v vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za starše. Vprašajte vse kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na otroka.

PRIPOROČAMO:

Za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
Ločitev od staršev, čeprav kratka, in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje.
Omogočite otroku, da nosi v vrtec priljubljeno igračko, s katero se bo lahko tolažil.
Prvi mesec naj otrok redno obiskuje vrtec, ne prekinjate uvajanja.
Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov iz njega daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Držite svoje obljube.
Začetne težave ob uvajanju otroka bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike.


Čeprav mu je v vrtcu lepo in se veliko novega nauči, vrtec ne more nadomestiti topline in skrbi, ki ju je otrok deležen v družini.