RAZVOJNI MEJNIKI

Otrokov razvoj poteka po splošno znanih razvojnih mejnikih, ki so postavljeni glede na povprečje v populaciji. Kljub temu se vsak otrok raste in razvija  na njemu lasten način.

Na rast in razvoj vplivajo različni dejavniki (spol, socialno-kulturno okolje…). Ugotavljanje razvojnih značilnosti otroka zato ni »tekmovanje« med enako starimi otroki. Razvoj otroka je proces, ki ga vsak otrok opravi s sebi lastno hitrostjo.

Navedeni mejniki otrokovega razvoja so vam lahko v pomoč pri razumevanju razvoja vašega otroka.  Kljub temu, da je poznavanje razvojnih mejnikov pomembno pri spremljanju otrokovega razvoja, so si otroci v hitrosti razvoja med seboj zelo različni. Navedenih časovnih okvirov zato ne moremo  uporabljati kot edini kriterijev za ocenjevanje zgodnjega razvoja.

Preberi več…

OTROKOM DAJMO JASNA NAVODILA

Življenje ni vedno pravično. V življenju ne veljajo vedno enaka pravila za vse. Veliko
naših družinskih pravil ustvarimo, ker izražajo to, v kar verjamemo kot družina, ne pa
tega, v kar verjame družba kot celota.

Preberi več…

POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM

Osnova za otrokovo samostojnost se zgradi v predšolskem obdobju in pri tem imamo ključno vlogo starši.

Preberi več…

DUDA NI SREDSTVO ZA TOLAŽBO

Zaradi dolgotrajne uporabe dude ima lahko otrok velike težave pri govoru. Tolažba z dudo pa ima
tudi nenavadno posledico – nezmožnost reševanja čustvenih problemov.

Preberi več…

ZGODNJI ZNAKI AVTIZMA

Zgodnji znaki avtizma – priročnik za strokovne delavce in starše” je bil zasnovan za podporo zdravnikom na primarni ravni skrbi za otroke ter vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki. Ob odsotnosti bioloških pokazateljev, se znake avtizma ugotavlja z opazovanjem otrokovega vedenja ter s podrobnim opisom otrokovega dotedanjega razvoja.

Preberi več…

GRIZENJE

Otrokovo grizenje je pojav, s katerim se soočamo tako strokovne delavke vrtca, kot tudi starši. Starši otroka, ki je bil poškodovan, so pogosto jezni in užaljeni, starši otroka, ki grize pa se lahko počutijo osramočene in nemočne….

Preberi več…

TRMA

Trma je razvojna značilnost, s katero otrok skuša uveljavljati svoje trenutne potrebe in lastno voljo ter s tem vplivati na okolje, je odraz otrokovega osamosvajanja in način sproščanja napetosti…

Preberi več…

PRIPOROČILNI SEZNAM ZA BRANJE

“Otroštvo brez knjig – to ne bi bilo nobeno otroštvo. To bi bilo kot prepoved iti do začaranega kraja, kamor lahko greš in v njem najdeš eno najredkejših vrst veselja.” Astrid Lindgren

Priporočilni knjižni seznam za otroke 2-4 let

Priporočilni knjižni seznam za otroke 4-6 let

IQ OTROKA JE SKRB STARŠEV

Kako razviti potenciale otrokovih možganov in zakaj imajo pri tem odločilno vlogo predvsem starši, vzgojitelji in učitelji in ne geni, je za Bansi.si spregovoril dr. Ranko Rajović…

Preberi več…